ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560(ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559) กรอบ รายละเอียด

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม" ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560   Attachments: File Description File size Downloads New2112255901.pdf ประกาศทุน_ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม 60 189 kB 1646  

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลด ดังนี้  1.หนังสือเชิญหน่วยงาน 2.ปฏิทินกิจกรรม 3.โครงการการบ่มเพาะ 4.กำหนดการบ่มเพาะ 5.แบบตอบรับ 6. แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเชิงแนวคิด ( รายละเอียด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดา รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง “แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – จีน” ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง "แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – จีน" ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560  โดยสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ได้ ดังไฟล์แนบ   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) 02-561-2455 ต่อ 409 , รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง “ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)” ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 2

 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง "ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)" ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560  โดยสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ได้ ดังไฟล์แนบ   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) 02-561-2455 ต่อ 410 คุณภาสิตา คุณจิราภรณ์ ดาวน์โห รายละเอียด

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๐

 1. แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน  2. แบบตอบรับเข้าอบรม  3. แบบตอบรับลงทะเบียนเสวนา  4. ตารางการเสวนาอบรม  5. หัวข้อการประชุมโดยสังเขป

ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560”

ขยายเวลาส่งข้อเสนอได้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559 ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้ 1. เชิญส่งข้อเสนอโครงการ 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3. ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนฯ 4. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ   &nbs รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก) เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)” ระหว่างวันที่ 15  – 28 ธันวาคม 2559&nb รายละเอียด

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2560 – 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนทุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีกำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิ รายละเอียด