ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailland Research Expo 2020)”