ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตราฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรม