อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์ )

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แนะนำระบบอักขราวิสุทธิ์

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์