Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑ วันที่ ๖ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐     ภาพที่ ๑ ภาพบุคลากรถ่ายรูปรวม   ภาพที่ ๒  เดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬา   ภาพที่ ๓  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม   ภาพที่ ๔  ขบวนเดินลงสนามเตรียมเข้าพิธีเปิดงาน     […]

Read More »

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐ วันที่ ๒๓ – ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ภาพที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง     ภาพที่ ๒ บุคลากรเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน         ภาพที่ ๓  […]

Read More »

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     ภาพที่ ๑ ภาพผู้บริหารเตรียมเปิดงาน     ภาพที่ ๒ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา     ภาพที่ ๓ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

Read More »