สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ

หนังสือขอโอน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ

 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เริ่มดำเนินการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – เป็นต้นมา

ตรวจสอบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ ตามปี

ได้รับการจดปี 2552 ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดู
ได้รับการจดปี 2553 ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดู
ได้รับการจดปี 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดู
ได้รับการจดปี 2557 ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดู
ได้รับการจดปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดู
ได้รับจดปีที่ไม่ทราบ ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดู
อนุสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดู