ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในาการนี้ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 6 หลักสูตร ดังเอกสารแนบ และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพทร์ 0852224218 E-mail:thailocalsu@hotmail.com ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com