ขอเชิญชวนร่วมงาน มหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒

Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019 ( RUNIRC 2019) ในระหว่างวันที่ วันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ

โทรศัพท์ : 0 2310 8694

email : runirc2019@gmail.com

facebook : runirc2019