การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปคประจำปี 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ดังเอกสารแนบ ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจจะจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds.aspx และเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/view/๑/เศรษฐกิจระหว่างประเทศ/TH-TH