หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ หมวด “มาตราฐานและจริยธรรม” สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก สวทช.

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเรียน หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ หมวด “มาตราฐานและจริยธรรม” สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก สวทช. ลงทะเบียนเรียนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีแบบทดสอบพร้อมใบประกาศฯ ได้ที่ https://elearn.career4future.com จากนั้นเลือก “หมวดมาตราฐานและจริยธรรม” หรือ Scan QR code
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. 02 564 7000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)