โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

วันที่ ๖ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

 

 

ภาพที่ ๑ ภาพบุคลากรถ่ายรูปรวม

 

ภาพที่ ๒  เดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬา

 

ภาพที่ ๓  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

 

ภาพที่ ๔  ขบวนเดินลงสนามเตรียมเข้าพิธีเปิดงาน